“Hata” nerede?

shutterstock_285920990_bw

Hata nerede?

Kim daha çok hatalı veya değil?

Referans nerede? Kim nasıl tayin ediyor?

 

Bazen ortalıkta enteresan mesajlar gorüyorum. Farklı içerikli mesajlarla hayatımızın her alanında karşılaşabiliyoruz. Karşılaştığımızla da kalmıyor, bu mesajların taşıdığı “yönlendirilmiş tohumlar”ın algı mekanizmamızda yeşermesine (#yönlendirilmişalgı) istemeden de olsa müsade ediyoruz.

Konu, yapılan bir işin, “bir referansa görece daha iyi veya daha kötü” olduğuyla ilgili. Buradan da iş sahibinin daha iyi veya kötü olabileceğiyle ilgili değerlendirmenin yapılacağı zeminin hazırlanmasına varılıyor. Neye göre? Kime göre? Refrans dediğimiz şey nedir? Bunu kim nasıl tayin ediyor? Hatalı mı değil mi? Kim daha çok hatalı veya değil? Sonuç olarak ne olursa olsun, bunu biz yapıyoruz – yapılmasına izin veriyoruz!…

Akla daha bir çok soru gelebilir. Düşünmek lazım…

Mesela “Hata” burada olabilir!… Çünkü düşünmüyoruz…

“Bir iş” tamamlandığında ve görücüye çıktığı noktada muhattab olduğu kitlenin eleştirel izlenimine açılıyor. İşin özüyle ilgili eleştiri ve değerlendirmeler yapılıyor. Bazen (belki de çoğu zaman) işden ziyade işin sahibine odaklanılıyor ve bu durum kişiye yönelik olumsuz senaryoların yapılanmasına kadar ilerleyebiliyor. Tayin edilmiş bir referensa göre karşılaştırma yapılıyor; “daha iyi”, “daha kötü”… Karşılaştırmayı yargılama takip ediyor. Karşılaştırma da yargılama da tayin edilmiş “varsayım”lara dayanan refernaslara istinaden yapılıyor. Ve biz düşünmemeye devam ediyoruz. Sorgulamıyoruz. Karşılaştırmaya tabi tutulduğumuz ortamdaki olgu neye göre “var sayılmış”? Sormuyoruz…

Bir dakikalığına düşünelim? “Var saymak” zaten olmayanın dayatılması değil mi? Adı üstünde; Var saymak…Demeki ki; yoktu zaten! Öyleyse tekrar soralım: Olmayan bir dayatılmışlıktan türetilen referansla nasıl adil bir karşılaştırma yapılabilir?

Hepimiz benzer durumlarla karşılaşmışızdır;

Bir iş yapmışızdır. Haklı haksız eleştiriler almışızdır. Bazen yorumlar eleştiri sınırlarını aşmış ve yaptığımızda hatalar aranmıştır. Yerilmişizdir ve bir fırsat kapısı yüzümüze kapatılmıştır. Bazen övülmüşüzdür ve bir fırsat kapısı aralanmıştır. Veya yaptığımız iş hatalı bile olsa konumumuz gereği yersiz iltifatlar bile almışızdır. Fırsat kaçmasın diye durumu idare etmişizdir. Pek iyi de bütün bunların hepsi veya en azında biri bile doğru mu? Hiç biriyse doğru olan nedir? Kime göre doğru? Niçin mütemadiyen dikte edilmiş bir referans için veya olmayıp da “var sayılmış” olana fokuslanıyor ve bunun için çaba sarfediyoruz hiç sordunuz mu kendinize? İşin özünden ziyade sonucunda elde edilecek bir kazanım veya kaybetme “duygusu” benliğin bütün odağını esir almış olabilir mi?

Buradan nereye gelmek istiyorum;

Herkesin kendince çok iyi oldugu özgün bir yeteneği vardir. Bu yetenekle ortaya çıkan iş de özgün ve eşsizdir. Onemli olan bu eşsiz yeteneğin farkına varmak ve kullanmaktır.

Hata aramak, bir referans noktasına göre karşılaştırma yapmak veya böylesi bir karşılaştırmaya tabi olmak önemli degildir. Belki “haksızlıktır” bile denebilir. Çünkü herkesin kendine göre bir doğrusu vardır. Kabullenmek ve her şeyin hakkını vermek bir erdemse, yaptığımız işlerle ilgili çevremizde var olan tüm benzerliklere saygı duymak zaten doğal bir reaksiyon olarak tezahür eder. Bu çerçeveden bakıldığında kimin ne hatası var veya yok, kim daha doğru veya değil döngüsüne sıkışıp kalmak çoğu zaman “bilinçsizce” yapılan ve eşsiz yeteneğin açığa çıkıp insanlık adına fayda sağlamasını engellemekten başka bir şey değildir.

Kainatta her şey mükemmeldir ve her şey olması gerektiği gibidir. Birey yapabileceğini en mükemmel şekilde yaptığı ve yaptığına derin bir bağlılıkla inandığı sürece zaten ortaya çıkan sonuç var olan mükemmellikte kendi yerini bulacaktır. Bu noktada ortaya çıkan işin her hangi bir karşılaştırmaya tabi tutulmasının anlamı kalmaz. Çünkü bütün “varsayım”lar kendi “yokluk”larına geri döner ve referanslar ortadan kalkar. Artık ortada yeni bir referans vardır. Ortaya çıkan bu derecede özgündür. Birey kendi referansini yaratmıştır. İşin tamamlanmasıyla elde edilen haz sonucun getireceği bütün kazanımlardan daha değerlidir.

Yeterki bu içsel inanca olan bağlılık bütün derinliğiyle bireyde var olsun ve karşılıksız ve sonsuz bir sevgiyle dolu olan enerji yapılan her işe bütün özgürlüğüyle aksın.

Hepiniz sevgi ve huzurla kalın…

#özgün #iş #sınırsız #kapasite #eşsiz #yetenek #sonsuz #sevgi #algı #yönetimi

 

Are you Afraid to say you don’t know?

Admitting Limitations Builds Trust with your Clients

Knowledge can Provide the Solution you Need

Knowledge Collaboration Brings Real Value to your Clients

Honesty the best Policy

In an age of information the most important asset is knowledge.  It is often said that if you have the information you have the upper hand, “the advantage”.

Well yes, sort of!

Isn’t it true that when we are asked about something, and if we do not actually know anything about it, we are tempted to bluff and say, “well yeah I know about that” and wish that we did know about it.  What would happen if we admitted that we didn’t know much about a subject?  Have you considered saying, “no I do not know”?  Have you thought that could be of value to your clients?

Many of us are scared that we will be dropped as consultants should we admit that there is a topic or subject we know little about.  This is a misconception, given that business relationships are based and built on trust.  If we pretend we know little about the subject and our client discovers that, it could do a lot more damage than simply saying we don’t know.

In fact, the most “valuable” knowledge may sometimes be “not knowing”.

The Value in not Knowing

You need to admit the fact that you cannot know everything.  This actually gives you credibility in the eyes of your clients, and as such it is perfectly all right to say, “I do not know this.”

However, it is even better and more valuable to add, “I do not know this but I could get you the best one who knows about it, or find out all about it myself.”  So it is not only important for consultants to be honest to our clients but also critical to collaborate and establish a close network with each other.

Through discovering what your client wants or bringing in someone that does, you offer real value in your service.  This is positive for your clients and for your reputation as a consultant.

Collaboration can Bring Real Benefits to your Clients

I meet with peers every once in while just to check and see how things are going at their end and to exchange information.  It gives me a chance to explore possibilities of future collaborations and to see their perspective of market trends.   Recently, I had one of these meetings with a very seasoned guru in his own right, one of the world top experts in hospitality consulting.

And while we were exchanging information we came to a point of acknowledging how important to be able to say “I do not know” to your client.

It is often thought that when a consultant is called upon a duty, he is supposed to come up with a miracle solution to save the situation.  Often, we do by taking a holistic view of the whole case and adopt an approach accordingly to carefully assess the problem at hand.  Then we are in a good position to provide a meaningful and valuable solution.

It would be great if we knew everything there is to know in the world, but this is not the reality. So sometimes saying, “I do not know”, could be much more valuable to your client than you could imagine.  Knowing your limitations is valuable in itself.

An abundance of help and support is available out there. Just tell your client that “you do not know but you will find out or find the best person to ask”.  This is a perfectly acceptable response, and you will ultimately be judged on results.   It is ok not to know everything.

Indeed, there may be specific times that the most valuable knowledge may be not knowing about it and bringing in someone who does.

#consulting #valueproposition #collaboration

 

Taking a Holistic View of Business Problems

See issues from the outside
Learn to value

shutterstock_297224420_BWWhen businesses feel they are not fulfilling their potential or worse, experiencing problems, I am often called in to assess. What I normally find is not problems with the business model, but business owners tend to focus on details which make little impact, and as such the issues tend to become protracted, and in some circumstances contributes to the cause of their business problems.

Inside the Business Problem

The problem when you’re close to the business, especially as a business owner, is that it is all too easy to get so close you no longer have a holistic view. You may be focusing on one aspect that you feel is the cause, when actually addressing a different issue entirely will see a better result.

This often arises from being too business focused. Constructive and productive thoughts about making your business do better, have turned into something bordering obsession. You could well be over thinking problems, and as such making business mistakes. That’s ok, we all make mistakes.

Seeing Issues from the Outside

Bringing in a fresh pair of eyes is often the best solution to his kind of scenario. A business-savvy person can take a look at the whole of the business, and cut through the ‘noise’. This is the value of consultants. We come in, we look at the business, determine what needs to be focused on. As a result business fortunes change for the better.

Learning to Value

I often advise my clients, business owners for the most part, that learning to value is a great skill. It is important that we look at our whole lives and not just judge ourselves on one aspect. This is true of everything we do, including family, friends, and everything else that happens outside of our careers (use this link to review previous article about how to value success).

It is in essence the secret to having a meaningful life. This not only helps you maintain an objective focus on your business, but it also gives you confidence and strength, which business owners need in abundance.

Running a successful business in my experience is not just about having focus, drive, and ambition, although these things are important, but it is also about taking value and inspiration from your whole life. Once you embrace this not only will your business do better, but you will see considerable changes in your whole life.

If you feel your business is not doing so well or could do better. It could be you simply need to take a step back and take a holistic view. You’ll be surprised at the results.

#mfkassociates #holisticview #business #valuepropositions #focus #drive #ambition #businessstrategy #managementconsulting

TOKI A Story of Value, Leadership, and Success

toki_logo

TOKI A Story of Value, Leadership, and Success

Will, Determination, and Leadership are Essential for a Project’s Success

Discover why TOKI Succeeded

Socialization or Capitalization – “TOKi” – A story of value

The Prime Ministry Housing Administration of the Republic of Turkey (TOKI)

Recently a well-known consulting office, operating under a well-established equity management company, contacted me regarding a consultation inquiry about a GCC Government that would be interested in setting up a TOKI-like government entity to address their housing shortage.

One would realize the fact that while oil prices are falling down at its historical low, many GCC oil producing governments, which have been counting on oil-only-driven economies, are now seeking ways of diversifying their economies to balance their economy out of such crisis.

Hence, the consulting firm was “very interested in learning more about TOKI, and they thought that I could provide them with unique insights given my experience and know-how”. Since they were under a tight deadline, they wanted to speak with me to discuss potential collaboration. And we had a fruitful and an engaging conversation regarding the topic.

For the last couple of years, I have been getting many inquiries from many different consulting companies from various parts of the world regarding housing issues, specifically for social housing, real estate development, financing models and my experiences of TOKI. The case is all about real estate development at its best. Since I made such information available for most of them, I thought it would be best to compile the general idea and share it with wider audience that may also be interesting for many of you to read.

Determination and Will Provides Value;

As I have made clear to all whom I have spoken to, I believe that establishing a TOKI like organization would be a challenging task for any government from many perspectives since each country has its own dynamics and priorities in relation to its political agenda, social formation, resource allocation, and urgency to take into consideration.

The driving factor behind a TOKI-like project’s success is how determined a government would be to implement such an initiative, ensuring compliance within a disciplined mandate and enduring will to achieve a set target to be delivered.

Five Hundred Thousand Units, Twenty Billion USD Created;

At this point, it would be important to note that things did not happen over night at TOKI. This administration has been in operation since 1984. However, the turning and history defining moment was in the year 2004. Between 2004-2011 the administration peeked its operational top level with 500,000 units delivered and 20 Billion USD economy created. One could easily see that this is rather a daunting task not only for consulting offices in an advisory capacity to consult but also for any government to implement such initiative and to accomplish this kind of achievement in seven years.

An idea should not be just about putting together an organization. Such initiative should be a government mandate dressed with strong policies and implementing these policies while the organization being in the center.

Consider a case that a government would make an initial determination of delivering 10,000 housing units per year, which would be enough to create serious economic activity in billions of dollars for a given time.

In this perspective, there would be hundreds of strategies that could be drawn around such activity like redesigning demographic formations, regenerating new establishments, reengineering urban schemes, strengthening interdisciplinary relations within government institutions, establishing new social and financial models and finding ways to implement them for the public just to name few.

While a housing campaign would have a huge social impact and political implications within a country, such initiative could even determine the government’s position before the public.

Hence, a housing program with disciplined government mandate would not only promote a vibrant economic activity but it could also lead the economic empowerment of the society through creating jobs and related sub economic and financial activities.

However, it will require strong policymaking and will of implementation. While the administration would have to follow the government mandate for deliverables, the government needs to support the administration with new laws and firm standing with minimized bureaucracy to make sure the housing initiative moves forward while ensuring that it reaches across the board through each sections of the society (equal distribution of wealth).

Above all, there are more important considerations to be made such as financing the projects with sustainable financial models, determining available resources, allocating these resources, and creating new business and financial models.

Finally, suitable business and financial models need to be determined and examined within a selected medium (city, region, or country) to make sure that administration would be self sustaining without being a burden to government and even generating additional income flow.

Leadership Brings Value and Results;

All of the above and any related issue are not so easy to tackle with endless meetings and discussions considering the challenge of establishing mutual consensus among all stake holders (government, related administrations, local authorities, public, private sector, etc…) towards reaching a goal of delivering turn-key housing units under a pronounced housing program.

However, everything starts with leadership!

It will require a strong policymaking and an enduring will of implementation backed by firm government standing.

During my tenure at TOKI, as the Senior V.P. of Strategy and Business Development, many organizations visited me including representatives from the #WorldBank, #IMF, #IFC, #UN, top tier financial institutions of the world, and ministries of many governments from different geographies of the world, just to learn what we did and how we did it.

In short, I could say that we wrote the book for TOKI under a determined leadership and tight policies that were strongly backed and supported by the government. Powered by a government mandate, at TOKI, we were total of 400 strong doers. And I was a decision maker on my part and part of the core team who did it and successfully delivered.

However, for a consultant to get to the bottom of this kind of initiative as the main strategy builder within an advisory role or even as an interim action taker, to justify a value added service to be delivered to any government, would only be accomplished by bringing an effective and top-notch team players together.

On the other hand, no matter how good and easy to use the enabling technologies for communication, I always believe that coming together and sitting side-by-side with a client to tackle with issues and move forward to deal with each challenge would be the best approach. Only then one could determine what a value driven consultant could do for a client and how they could do it together for a given time. And most of the time, such an honest approach proves to be better, more efficient and cost effective for any client considering the complexity and the challenging nature of such a project.

Finally, if you need an expert opinion, feel free to contact me for any questions regarding housing development, experiences of TOKI, how it all happened, if it could be done elsewhere and how. Please take few minutes to visit www.mfkara.com for additional information. You are welcome to check and sign up for weekly posts at www.mfkblog.com.

#TOKI #SocialHousing #RealEstate #HousingDevelopment #GCC #Leadership #WorldBank #IMF #IFC #RealEstateDevelopment #RealEstateInvestment #SocialHousing

How do you value success?

Learn to Value your Whole Life and not just your Professional Life

Learn that Value Exists in your Whole Life

shutterstock_130142627_BWUse your Success from all Areas of your Life to do Well Professionally

Value and Success

Many of us measure success from a purely business perspective. We place value on aspects such as turnover, profit/loss, growth, customers, clients, sales, the list is endless.   Often we fail to acknowledge value from other areas of our lives, and as such our tight focus on one aspect, often business, can see us scrutinising the wrong things.

Measuring the Things that Matter

Although you are ambitious and business driven, taking some time to look at other aspects of your life can be of use to you. In so doing, you will be able to use it to motivate yourself through the bad times that may beseech your career at some point. Moreover, success in one area of your life tends to lead to success in another.

Here are some aspects of your life which give value, but you may not yet realise it:

Health: If you have your health you are in a great position. You have nothing holding you back from achieving your goals and ambitions. If you’re not doing so already, try and find some time to do a little exercise. This not only makes you feel physically better but it can stimulate ideas and get the creative juices flowing.

Family: If you have a great family setup then you are in a good, and many would argue a fortunate and blessed position. Strong family relationships are the stuff of happiness, and few would not value happiness.

If your family is doing well, then this gives you a platform to do well in your work. It is not just having family support, but a feeling of wellbeing and the satisfaction of contributing to a positive family setup. Should you be in this position, consider this to be your best success if you do not already.

Enjoyment: If we spend our lives without enjoyment and valuing these times, then we tend to become reclusive and not see value in anything we do. The fact is that you need you time if only to recover for the time you spend working and other duties outside of your work. Taking some you time is great for your productivity.

Not Appreciating Holistic Value

As a business consultant, I’m often to asked to advise businesses which are not doing so well or want to improve. Time and again I see owners and managers focusing on the wrong things. These things tend to make little or no business impact, and all they do is drink energy from hard working executives. It many respects, I point out where the value lies to a business owner or a Chairman and his or her executive management team, and this often transforms the fortunes of a company.

Taking time to appreciate what is meaningful from all aspects of your life will not only make you a happier person, but you will see where the true value lies in your professional life. This will make you more productive, and give you a more meaningful life.